2102018043 6946458428 Ομήρου 36Α, Πετρούπολη info@buildingart.gr
hero image


Αναπαλαίωση Διατηρητέων Κτιρίων
Building Art - Ανακαινίσεις - Αναπαλαίωση κτιρίων - Ανακαίνιση Επαγγελματικών Χώρων - Εφαρμογές Γλυπτικής - Πετρούπολη Αττική 

Η κατασκευαστική εταιρεία BUILDING ART, με έδρα την Πετρούπολη Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας τις ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις κτιρίων, ιδρύθηκε το 1993 και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της μέχρι και σήμερα.
Η εταιρεία αναλαμβάνει αναπαλαιώσεις και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες, για την ανάδειξη των μορφολογικών και αρχιτεκτονικών τους στοιχείων. Η αναστήλωση - επισκευή μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.
Υπό τον όρο αναπαλαίωση, εννοούμε την αποκατάσταση κτιρίων στην αρχική τους μορφή με επισκευή - συντήρηση του συνόλου ή των τμημάτων αυτών. Τέτοια κτίρια, όπως είναι τα διατηρητέα και τα κτίρια σε οικισμούς χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς, παρουσιάζουν δυσκολίες, ιδιαίτερα ως προς την στατική τους επάρκεια, αλλά και τη χρήση υλικών που δεν συνηθίζονται σήμερα.
Οι εργασίες αναπαλαίωσης έχουν κοινά σημεία με αυτές της ανακαίνισης, απαιτούν όμως χρησιμοποίηση περισσότερο ειδικευμένου προσωπικού, τόσο τεχνιτών όσο και ελεγκτών. Εφαρμόζονται εφαρμογές γλυπτικής και καλλιτεχνικές διακοσμήσεις, για την καλύτερη αποκατάσταση και προσέγγιση των διατηρητέων αυτών κτιρίων. Στόχος μας είναι, όλα τα κτίρια στα οποία συμμετέχουμε, να χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική. Έτσι προσφέρουμε έναν όμορφο χώρο διαβίωσης, ο οποίος εναρμονίζεται, ταυτόχρονα, με τις επιθυμίες των χρηστών, με το περιβάλλον του, καθώς και με την εποχή του. Αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση.

Μερικά από τα έργα μας:

  • Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Κτίριο του Χημείου στην Σόλωνος
  • Πολιτιστικό Κέντρο Κεραμεικού
  • Νεοκλασικά Κτίρια στην Πλάκα
  • Νεοκλασικό στην Μητροπόλεως